no connection


Orbis Danışmanlık - Stratejik Yönetim Danışmanlığı
25.10.2018, Kürşad Şehit
Pazar Payı ve Ciro Artışı için Mikro Segment Yönetimi Stratejisi
Telekom Sektöründe MVNO (Mobile Virtual Network Operator - Mobil Sanal Şebeke Operatörü) Yaklaşımı

Pazar Payı ve Ciro Artışı için Mikro Segment Yönetimi Stratejisi

18.10.2018, Ece Sancak
Marka Konumlandırması ve Pazara Giriş Stratejisi
Hızlı tüketim ürünleri

Marka Konumlandırması ve Pazara Giriş Stratejisi

17.10.2018, Ece Sancak
Turquality ve Kurumsal Yönetim Yol Haritası
Plastik sektöründe lider üretici

Turquality ve Kurumsal Yönetim Yol Haritası